The Relationshift® Program

Het programma van The Relationshift® laat zich wellicht het beste omschrijven als de APK voor je relatie. Tijdens dit programma zullen jullie dagelijks worden begeleid bij het uitvoeren van jullie opdracht voor die dag. Omdat het programma online is kunnen jullie zelf bepalen waar en wanneer jullie dit willen doen. Elke opdracht duurt tussen de 5 en 25 minuten waarbij de nadruk op de positieve elementen in jullie relatie zal liggen. 

Communicatie

Er zullen niet veel koppels ontkennen dat een goede communicatie binnen de relatie van groot belang is. En met de wetenschap dat het niet altijd makkelijk is om elkaars taal te spreken hebben we een aantal bruikbare tips & tricks voor jullie.  Gedurende het programma leer je elkaars taal spreken en zul je inzien dat luisteren een heel belangrijk onderdeel is van jullie communicatie. 


Intimiteit

Ook intimiteit is een belangrijk onderdeel binnen elke relatie. Er zijn zelfs mensen die beweren dat het moeilijk is om een bloeiende relatie in stand te houden wanneer de intimiteit ontbreekt.  Los van het feit of het een fysieke of mentale vorm van intimiteit is, je relatie zal er onder lijden wanneer er een gebrek aan is. In het programma van The Relationshift® hebben we verschillende opdrachten opgenomen die jullie zullen helpen bij het (her)ontdekken van elkaar op dit gebied. Wat vinden jullie prettig, waar doe je elkaar een plezier mee en hoe belangrijk is intimiteit voor jullie relatie zijn vragen die beantwoord zullen worden, 

Mindfulness

Legio studies tonen aan dat Yoga & Meditatie een positieve uitwerking hebben op je fysieke en mentale gesteldheid. Mindfulness is een krachtig instrument dat we op een dagelijkse basis kunnen inzetten om allerlei uitdagingen het hoofd te bieden en verbonden te blijven met onze partner. Mindfulness laat zich wellicht het best beschrijven als het niet leven op de automatische piloot. Op het moment dat jij en je partner meer mindful zijn zul je zien dat dit jullie relatie en jullie omgeving ten goede zal komen. 

Kernwaarden

Wat is de basis van jullie relatie en wat zijn de peilers waarop deze steunt? Wat vinden jullie allebei belangrijk en wat denken jullie dat er voor een bloeiende relatie nodig is? Studies laten zien dat het hebben van een gemeenschappelijk beeld hierover enorm helpt bij het hebben van een succesvolle relatie.  Met dit programma gaan we jullie helpen bij het in kaart brengen wat de overeenkomsten zijn in jullie kijk op het leven en jullie relatie specifiek.